Advokat Frøstrups betenkning 31/10-14 her
Advokat Frøstrups betenkning 29/4-14 her

Løpeseddel om Riksantivarens anbefaling 5/4-14 her

Notat om gjenoppføring her
Nyhetsbrev #1/18 her
Nyhetsbrev #12/17 her
Nyhetsbrev #11/17 her
Nyhetsbrev #10/17 her
Nyhetsbrev #9/17 her
Nyhetsbrev #8/17 her
Nyhetsbrev #7/17 her
Nyhetsbrev #6/17 her
Nyhetsbrev #5/17 her
Nyhetsbrev #4/17 her
Nyhetsbrev #2/17 her
Nyhetsbrev #1/17 her
Nyhetsbrev #12/16 her
Nyhetsbrev #11/16 her
Nyhetsbrev #10/16 her
Nyhetsbrev #9/16 her
Nyhetsbrev #8/16 her
Nyhetsbrev #7/16 her
Nyhetsbrev #6/16 her
Nyhetsbrev #5/16 her
Nyhetsbrev #4/16 her
Nyhetsbrev #3/16 her
Nyhetsbrev #2/16 her
Nyhetsbrev #1/16 her
Nyhetsbrev #12/15 her
Nyhetsbrev #11/15 her
Nyhetsbrev #10/15 her
Nyhetsbrev #9/15 her
Nyhetsbrev #8/15 her
Nyhetsbrev #7/15 her
Nyhetsbrev #6/15 her
Nyhetsbrev #5/15 her
Nyhetsbrev #4/15 her
Nyhetsbrev #3/15 her
Nyhetsbrev #2/15 her
Nyhetsbrev #1/15 her
Nyhetsbrev #12/14 her
Nyhetsbrev #11/14 her
Nyhetsbrev #10/14 her
Nyhetsbrev #9/14 her
Nyhetsbrev #8/14 her
Nyhetsbrev #7/14 her
Nyhetsbrev #6/14 her
Nyhetsbrev #5/14 her
Nyhetsbrev Xtra/14 her
Nyhetsbrev #4/14 her
Nyhetsbrev #3/14 her
Nyhetsbrev #2/14 her
Nyhetsbrev #1/14 her
Nyhetsbrev #12/13 her
Nyhetsbrev #11/13 her
Nyhetsbrev #10/13 her
Nyhetsbrev #9/13 her
Nyhetsbrev #8/13 her
Nyhetsbrev #7/13 her
Nyhetsbrev #6/13 her
Nyhetsbrev #5/13 her
Nyhetsbrev #4/13 her
Nyhetsbrev #3/13 her
Nyhetsbrev #2/13 her
Nyhetsbrev #1/13 her

INNSAMLING
Siv.ark Arne Sødals tegninger til gjenoppføringen
Gi et bidrag
Konto 2801.31.63369





YouTube-videoer av kirken:

Siv ark Arne Sødal komplette 3D-modell
Siv ark Arne Sødals 3D interiør
Siv ark Arne Sødals 3D exteriør
Siv ark Arne Sødals tegninger
Google Earth Bilen
Fotografier

Østre Porsgrunn Kirke

eller Østsiden kirke (Jesu Kirke i Østre Porsgrunn) var en korskirke fra 1760 i Porsgrunn kommune, Telemark fylke. Den lå på Helleberget som tidligere var en hestehage under Jørnholt gård. Kirken ble natt til 11. april 2011 totalskadet i brann. Byggverket var i tre og hadde 600 plasser.

Komiteen for Gjenoppføring

av Østre Porsgrunn Kirke ble etablert i Porsgrunn 2. påskedag 2012 med formål å arbeide for og fremme rekonstruksjonsalternativet etter den tragiske brannen.

Komiteen representerer både faglige, politiske og folkelige krefter og har tilknyttet seg et stort nettverk av nasjonale og lokale eksperter fra flere fagområder som støtter ideen om gjenoppbygging som et realistisk alternativ for en ny Østre Porsgrunn Kirke.

Komiteen skal sørge for at ønsker i befolkningen om rekonstruksjon blir tatt hensyn til i prosessen. Komiteen vil også ta initiativ til en faglig utredning, og samle inn penger til det forberedende arbeidet. Om nødvendig vil man også bidra til å dekke deler av byggekostnadene.
 
0e\bk