Kirken slik den var

Bygningen

Kirken var ferdig bygget i 1760 og ble innviet 10. juli samme år. Den var finansiert av gaver fra jernverkseiere, kjøpmenn og skipsredere i Porsgrunn. Den var satt opp av byggmester Joen Jacobsen etter at tegningene hadde vært korrigert av kongelige arkitekter i København som hadde tegnet den om til en korskirke. Arkitektene var Lauritz de Thurah og Andreas Pfuzner. Kirken var en sinklaftet tømmerkirke med vinduer i to høyder og et tårn toppet av en tårnhjelm med en eiendommelig profil. Over dette var et spir på fem meter. På toppen av spiret var det et smijernsarbeide utført av smed Arweschoug. Kirken har vært restaurert flere ganger i 1960 ble det utført store reperasjoner og i 1997 ble to av tømmerhjørnene skiftet ut med nytt tømmer. I 2011, da kirken brente, var det igang nye restaureringsarbeider.

Interiør

Kirken hadde sammenhengende gallerier rundt tre av kirkens fire korsarmer. Prekestolen var plassert i et hjørne mellom to korsarmer. Koret var like bredt som hovedskipet. Den var malt i grønnlige toner med mørkere bemaling på listverk. Kirken hadde en tønneformet himling som var bemalt med skymalerier og engler. I vest hadde kirken en orgelfasade laget av Daniel Wroblewsky fra slutten av 1700-tallet. Orgelet ble skiftet ut omkring 1850. Pulpiturene over og under galleriene var rekonstruksjoner fra en restaurering i 1962 da en forsøkte å gjenskape så mye som mulig av 1700-tallsrommet.

Inventar

Altertavlen var fra 1890 med motiv Korsfestelsen utført av Axel Ender. Kirken hadde hatt en gammel altertavle med et todelt bilde. Den ene delen, Himmelfarten har vært lagret i Østre bedehus, mens det andre bilder Kongetilbedelsen hang på nordveggen i koret. Omramningen til den gamle altertavlen var brukt rundt den nye og denne var trolig laget av Joen Jacobsen. Omraningen var i barokk med pilastre med joniske kapiteeler som rammet inn selve alterbildet. Overstykket var en flat buegavl med brutt understykke. Fra gavlen tittet tre englehoder opp. Over disse var et nytt arkitektonisk motiv dekket av en sky med lysstråler i alle retninger. Foran skyen lå en trekant. Både skyen og trekanten er symboler på den allmektige Gud, og rundt skyen dukket det opp flere englehoder. På korveggen var to store trefigurer Moses og Aron. De hadde stått på to postamenter i korskillet. Prekestolen var rikt utskåret og besatt med bladgull. Den var i rokokko med rocailleinnramninger rundt speilfeltene. Døpefonten var også av tre.