Leder

Knut Kallhovde

Sekretær

Audun Engh

Komitemedlemmer

Ann Aase
Siri Andersen
Siren Johnsen
Else Marie Skau
Bjørg Kongsgaard
Aasmund Beier-Fangen
Gunnar Hopen
Roar Christiansen

Komiteen for Gjenoppføring av Østre Porsgrunn Kirke

ble etablert i Porsgrunn 2. påskedag 2012 med formål å arbeide for og fremme rekonstruksjonsalternativet etter den tragiske brannen i Østre Porsgrunn Kirke den 11. april 2011.

Komiteen representerer både faglige, politiske og folkelige krefter og har tilknyttet seg et stort nettverk av nasjonale og lokale eksperter fra flere fagområder som støtter ideen om gjenoppbygging som et realistisk alternativ for en ny Østre Porsgrunn Kirke.

Komiteen skal sørge for at ønsker i befolkningen om rekonstruksjon blir tatt hensyn til i prosessen. Komiteen vil også ta initiativ til en faglig utredning, og samle inn penger til det forberedende arbeidet. Om nødvendig vil man også bidra til å dekke deler av byggekostnadene.

Blant våre mange eksternt tilknyttede fageksperter vurderes det at en gjenoppføring kan skje med høy kvalitet:

Arkitektonisk:

Vi har god registrering av den gamle kirken, og det er fullt ut mulig i forhold til gjeldende byggeforskrifter å rekonstruere bygningen.

Antikvarisk:

En høyverdig rekonstruksjon er anerkjent som metode for vern av tapte kulturminner som har vært viktige for lokalsamfunnet. I dette tilfellet har man ogsÃ¥ god nok dokumentasjon.

Håndverksmessig:

Gode byggematerialer og kompetanse innen aktuelle håndverk er tilgjengelig lokalt eller i regionen.

Kunstnerisk:

Dekorasjoner og malerier er godt dokumentert og kan gjenskapes.

Økonomisk:

Rekonstruksjoner koster omtrent det samme som nybygg basert på andre materialer og byggemetoder. Driften vil trolig også bli omtrent like kostbar.

Funksjonelt:

Det gamle kirkerommet kan suppleres med full kjellerutbygging og oppgradering av de andre bygningene menigheten disponerer i området. Dette vil sannsynligvis være nok til å dekke et fornuftig og nøkternt romprogram.

mer...